Veřejná zakázka: „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 13693
Systémové číslo: P20V00000143
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2020
Nabídku podat do: 18.02.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předběžná tržní konzultace bude realizována v souladu s ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Předběžná tržní konzultace umožňuje zadavateli, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem:
• připravit zadávací podmínky a/nebo
• informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.

Zadavatel hodlá konzultovat následující oblasti s cíle zajistit dostatečnou úroveň soutěže dodavatelů při zadávacím řízení při zajištění vysoké úrovně kvality plnění veřejné zakázky:

• Předmět plnění veřejné zakázky, jeho technická specifikace a její určitost
• Vymezení profesní způsobilosti a technické kvalifikace
• Obchodní podmínky zadavatele

Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve výměně potrubí SV, zhotovení propojení etážového odběrného potrubí, repase/dodávka nových armatur. Jedná se o dokončení rekonstrukce pravé spodní výpusti (dále SV), její odzkoušení a zprovoznění. Dále kompletní rekonstrukce levé SV, propojení odběrného potrubí aj.

Zájemci o účast na předběžné tržní konzultaci potvrdí svoji účast registrací na adrese zakazky@pmo.cz nejpozději do 17. 2. 2020. V registraci dodavatelé uvedou název společnosti (dodavatele) a jména osob, které se konzultace zúčastní.

Zadavatel požaduje, aby účastníci předběžné tržní konzultace doložili své oprávnění k plnění předmětu veřejné zakázky, a to předložením:
­ - výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Předběžná tržní konzultace se uskuteční 18. 2. 2020 v 09:30 v sídle zadavatele v zasedací místnosti 709.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy