Veřejná zakázka: Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Čáslav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13783
Systémové číslo: P20V00000233
Evidenční číslo zadavatele: 5 - č - 2020; NZM/2020/351
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007663
Datum zahájení: 28.02.2020
Nabídku podat do: 15.05.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Čáslav
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 ks nové nebo repasované termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách teplem s regulací vlhkosti. Podrobná specifikace předmětu plnění vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1 této dokumentace.
Dodávka a instalace předmětu plnění zahrnuje rovněž:
a) dopravu předmětu plnění do místa plnění,
b) instalaci předmětu plnění a uvedení systému předmětu plnění do provozu,
c) odborné zaškolení zadavatelem určených pracovníků, kteří budou předmět plnění obsluhovat,
d) nákup softwarových licencí a aktualizací systému předmětu plnění,
e) úspěšné provedení platnými technickými normami předepsaných zkoušek a či revizí předmětu plnění před předáním předmětu plnění objednateli,
f) opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při montáži předmětu plnění (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid místa plnění po dokončení montáže předmětu plnění,
g) ekologickou likvidaci veškerých odpadů pocházejících z obalových materiálů, ve kterých bude předmět plnění dodán,
h) zkušební provoz.

Dodavatel je povinen dodat k předmětu plnění veškeré potřebné součástí a instalační materiál (příslušenství) zajišťující plnou funkčnost předmětu plnění.
Plnění je spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661__.

CPV NIPEZ:
33152000-0 Inkubátory
90922000-6 Hubení škůdců (dezinsekce)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 644 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky