Veřejná zakázka: Rekonstrukce polní cesty HPC 02 v k.ú. Bítětice a polní cesty HPC 01 k.ú. Nemojov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000833
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1396
Systémové číslo: P14V00001396
Evidenční číslo zadavatele: 22663/2012-MZE-13303
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.10.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polní cesty HPC 02 v k.ú. Bítětice a polní cesty HPC 01 k.ú. Nemojov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 101 Polní cesta a odvodnění
b) Základní charakteristiky jednotlivých pozemních komunikací
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání
km 0,000 – 0,200 a km 0,305 – km 0,500
kategorie polní cesty: P 5,0/30
třída dopravního zatíţení: V
návrhová úroveň porušení vozovky: D2
km 0,200 – km 0,305
kategorie polní cesty: P 3,0/30
třída dopravního zatíţení: V
návrhová úroveň porušení vozovky: D2
km 0,500 – km 0,562
kategorie polní cesty: P 4,0/30
třída dopravního zatíţení: V
návrhová úroveň porušení vozovky: D2
- parametry a zdůvodnění trasy
Celková délka navrţené komunikace je 562m. Základní šířka komunikace 4,0 resp. 3,0. Rozšíření ve směrových obloucích není provedeno z důvodu nedostatečné šířky pozemku. Trasa respektuje vymezený prostor pozemku, který vychází ze zadání investora stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 582 074 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Pelhřimov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky