Veřejná zakázka: Geodetické práce v k.ú. Rokytnice u Vsetína a k.ú. Vsetín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000834
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1397
Systémové číslo: P14V00001397
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ45789/2012-130777
Počátek běhu lhůt: 05.10.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce v k.ú. Rokytnice u Vsetína a k.ú. Vsetín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Geodetické práce v k.ú. Rokytnice u Vsetína a k.ú. Vsetín dle ust. § 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“). Konkrétně se jedná o vytyčení, stabilizaci a předání hranic pozemků v terénu vlastníkům dle § 85 až 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb., (dále jen „vyhláška“) a vyhotovení geometrických plánů pro zápis zpřesněného geometrického a polohopisného určení pozemků a jim odpovídajících zpřesněných výměr parcel do katastru nemovitostí dle § 73 odst. 1 písm. i) vyhlášky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 183 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Vsetín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky