Veřejná zakázka: VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14124
Systémové číslo: P20V00000572
Evidenční číslo zadavatele: 219180019
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 03.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSJ), výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby (IČ). Součástí je potápěčský průzkum zaměřený na kontrolu stavu obou šachet revizního uzávěru z hlediska stavební části a z hlediska stavu těsnících prvků, dále proměření vedení v celé dráze zdvihu revizního uzávěru v obou šachtách a proměření hlav vodících kolejnic vystupujících ze stavební části.
Akce řeší rekonstrukci revizní vtokové tabule pro zajištění bezpečných manipulací, konstrukční úpravy rychlouzávěrných tabulí a jejich vedení, rekonstrukci hydraulických pohonů, vedení a táhel rychlouzávěrných tabulí, výměnu sestupových žebříků a zábradlí a sanaci železobetonových podest v šachtách rychlouzávěrných tabulí, instalaci mobilního osvětlení do šachet výpustí, výměnu přepouštěcích šoupátek mezi šachtami rychlouzávěrných tabulí a výměnu šoupátek odkalovacího potrubí šachet.
Součástí předmětu plnění je i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 781 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky