Veřejná zakázka: Labe, Hřensko - Neratovice, prořezy 483 ks stromů, generel - naléhavost 1,2,3 (ř.km 728,38 - 847,07)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14127
Systémové číslo: P20V00000575
Evidenční číslo zadavatele: 733200018, 733200020, 733200023
Datum zahájení: 21.05.2020
Nabídku podat do: 04.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Hřensko - Neratovice, prořezy 483 ks stromů, generel - naléhavost 1,2,3 (ř.km 728,38 - 847,07)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou prořezy 483 ks stromů, které se nacházejí na levém a pravém břehu vodního toku Labe v ř.km 728,38 - 847,07. Prořezy budou provedeny na základě generelu břehových porostů, provedeného odbornou firmou.
Pro další perspektivní prospívání stromů budou prováděny lokální redukce z důvodu stabilizace, lokální redukce směrem k překážce, redukce obvodové, řez bezpečnostní, řez sesazovací, řez zdravotní a další odborné řezy. U dvou stromů bude provedena instalace dynamické vazby v horní úrovni. Nevyužitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Využitelná dřevní hmota bude předána objednateli.
Služba proběhne v rozsahu dle záměrů služeb, zadávacích podmínek a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 816 283 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy