Veřejná zakázka: Vesecký rybník, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14290
Systémové číslo: P20V00000738
Evidenční číslo zadavatele: 119200004, 239130013
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 13.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vesecký rybník, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektových dokumentací pro 2 akce: "Vesecký rybník, odstranění nánosů" a "Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí" včetně výkonu inženýrské činnosti. U akce "Vesecký rybník, odstranění nánosů" je předmětem VZ vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (DSJ) a výkon inženýrské činnosti. U akce "Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí" je předmětem VZ vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon inženýrské činnosti. Součástí předmětu plnění je inženýrskogeologický průzkum, vypracování elaborátu DIO, přírodovědný průzkum a biologické hodnocení a aktualizace hydrologických průtoků. Výkon inženýrské činnosti zahrnuje zajištění veškerých pravomocných povolení potřebných pro realizaci budoucího díla včetně zajištění veškerých podkladů nutných pro vydání těchto povolení včetně úhrady všech správních poplatků. Předmětem VZ je i výkon autorského dozoru v průběhu realizace prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 915 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky