Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka - území Kladensko - Kralupsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14403
Systémové číslo: P20V00000851
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-026534
Datum zahájení: 28.07.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka - území Kladensko - Kralupsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka – území Kladensko – Kralupsko, jejímž účelem je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Zákolanského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy