Veřejná zakázka: Homogenizátor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14455
Systémové číslo: P20V00000903
Datum zahájení: 10.08.2020
Nabídku podat do: 28.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Homogenizátor
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí dodávka dodávka zařízení „Homogenizátor“. Zařízení sloužící k důkladné homogenizaci vzorků tkání např. pro účely izolace nukleových kyselin

Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy