Veřejná zakázka: Užitková vozidla 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14586
Systémové číslo: P20V00001034
Evidenční číslo zadavatele: 1303
Datum zahájení: 29.09.2020

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Užitková vozidla 2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části podle povahy předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že každý dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky. Podle § 101 odst. 3 zadavatel neomezil počet částí veřejné zakázky, které lze zadat jednomu dodavateli. Bližší technické podmínky dodávek jsou uvedeny v Přílohách č. 1-1 a 1-2 zadávací dokumentace.

Popis předmětu 1. části veřejné zakázky - 1 ks užitkového vozidla pro DaM závodu
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks užitkového vozidla pro potřeby zajištění činnosti zadavatele – správa, provoz a údržba vodních toků a vodních děl, a to pro provozní úsek dopravy a mechanizace závodu Opava. Bližší technické podmínky dodávky jsou uvedeny v Příloze č. 1-1.

Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks užitkového vozidla pro potřeby zajištění činnosti zadavatele – správa, provoz a údržba vodních toků a vodních děl, a to pro VH laboratoře, správy státního podniku. Bližší technické podmínky dodávky jsou uvedeny v Příloze č. 1-2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Opava
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy