Veřejná zakázka: VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, ř.km 0,550 - 1,090,II.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14617
Systémové číslo: P20V00001065
Evidenční číslo zadavatele: 711200020
Datum zahájení: 01.10.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, ř.km 0,550 - 1,090,II.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 60ks vzrostlých stromů (78 kmenů) a ořezu
22ks (32 kmenů) určených dřevin s průměrem kmene 13 – 108 cm a 80 m2 zapojeného porostu do 10cm průměru
kmene v předmětném úseku pro vytvoření únikového prostoru v místě kácení. Dřeviny určené ke kácení a k ořezům
jsou na kmeni označeny identifikačním štítkem s unikátním číslem, tzv. RFID.
Z bezpečnostních důvodů bude prostor kácení nebo řezů označen informačními tabulemi a ohrazen výstražnou
páskou – zajistí zhotovitel. Pomocí výstražné pásky budou vytrasovány bezpečné koridory pro pěší kolem prostoru
prováděných prací – zajistí zhotovitel (nutné projednat s obsluhou vodního díla Fojtka). V případě potřeby bude
provoz na promenádní cestě řízen pracovníky – zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 399 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy