Veřejná zakázka: Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14618
Systémové číslo: P20V00001066
Evidenční číslo zadavatele: 299180001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.10.2020
Nabídku podat do: 22.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava“ je vypracování projektové dokumentace pro instalace (resp. doplnění) automatického monitoringu veličin TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů vč. komunikačních a kabelových tras, a to pro 8 vybraných přehrad (Josefův Důl, Mšeno, Bedřichov, Les Království, Rozkoš, Pastviny, Seč, Vrchlice).
Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování posudku mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů pro výše uvedená VD, vč. zpracování návrhu bezpečnostních standardů pro tato VD a posouzení funkčnosti náklomoměrů Maihak na VD Vrchlice, vč. ověření jejich kompatibility se současnými odečítacími jednotkami. Součástí prací dále bude zadání pro dodávku HW a zadání (projekt) pro vytvoření SW sloužícího pro sběr, zpracování a vizualizaci dat z monitorigu TBD, kamerových a zabezpečovacích zařízení vč. mobilního zařízení pro záznam ručně měřených veličin na VD.
Projektová dokumentace bude zpracována pro každé vodní dílo zvlášť, a to ve stupni projektové dokumentace stavby jednostupňové, tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.
Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění povolení k realizaci staveb a výkon autorského dozoru během realizace.
Bližší a další specifikace viz Smlouva o dílo

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 584 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy