Veřejná zakázka: JŘBÚ na veřejnou zakázku KPÚ v k. ú. Ratibořské Hory, Dub u Ratibořských Hor, Ratibořice u Tábora, včetně vyřešení nedokončeného přídělového řízení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000564
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1478
Systémové číslo: P14V00001478
Evidenční číslo zadavatele: 111098/2012-MZE-130721
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 227055
Počátek běhu lhůt: 02.08.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBÚ na veřejnou zakázku KPÚ v k. ú. Ratibořské Hory, Dub u Ratibořských Hor, Ratibořice u Tábora, včetně vyřešení nedokončeného přídělového řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodatečných služeb, u nichž se nedalo v době podpisu smlouvy předpokládat, že jejich provedení bude pro zpracování díla nutné a potřebné. Předmětem plnění, veřejné zakázky je provedení dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

V souvislosti s plněním veřejné zakázky na služby „KPÚ Ratibořské Hory, Dub u Ratibořských Hora Ratibořice“ došlo v průběhu zpracování geodetických prací ke zpřesnění měrných jednotek oproti zadání veřejné zakázky a smlouvě o dílo KPÚ-20/2009. Oproti zadání veřejné zakázky a smlouvě tedy došlo ke snížení rozsahu prací o 67 MJ, tj. 77.000 Kč bez DPH, na které bude uzavřen dodatek na méněpráce a navýšení o více práce v rozsahu 81 MJ, tj. předpokládaná cena 82.000,- Kč bez DPH.
Cena původní zakázky činí 6.986.300,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná celková hodnota víceprací činí 82.000,- Kč bez DPH, což je 1.17% ceny
původní zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 82 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky