Veřejná zakázka: VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14853
Systémové číslo: P20V00001301
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-042250
Datum zahájení: 27.11.2020
Nabídku podat do: 05.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava opevnění toku Blatenského příkopu a oprava objektů na toku. Lokálně je navrženo kácení v rámci zprůchodnění paralelně vedené turistické „Naučné stezky Blatenský příkop“, která ovšem slouží především pro umožnění přístupu pro pravidelné prohlídky pracovníkům údržby vodního díla.

Blatenský vodního kanál (BVK), dále též jako Blatenský příkop (BP), byl dle Nařízení vlády č. 69/2017 ze dne 20. 2. 2017 prohlášen za národní kulturní památku.

Předmětem opravy je úsek: ř. km 1,342 (ZÚ) ÷ 13,035 (KÚ)
Celková délka opravy je tak 11,693 km.

Projektové dokumentace řeší opravu Blatenského vodního kanálu, pročištění koryta od sedimentu, pročištění lapačů splavenin jak v korytě toku, tak i na přítocích, výměnu dřevěného opevnění břehů koryta, přespárování a doplnění lomového kamene odlehčovacího objektu, doplnění hradidel, nátěr lávky, očištění a přespárování propustků, oprava hrázek koryta, odstranění a prořez stromů apod. Detailněji viz obě projektové dokumentace a zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 649 425 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky