Veřejná zakázka: Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14889
Systémové číslo: P20V00001337
Datum zahájení: 15.12.2020
Nabídku podat do: 05.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení /ohlášení udržovacích prací. Projektová dokumentace bude obsahovat komplexní posouzení a návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, zaneseného průtočného profilu, posouzení kapacity koryta, zhodnocení a navržení případných nových úprav ve vztahu ke stabilitě břehů. Dále se předpokládá vybudování stupně. Předmětem zadávaného záměru na zpracování PD je DVT Ostrovský potok a to v ř. km 7,100 až 12,067.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy