Veřejná zakázka: Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14894
Systémové číslo: P20V00001342
Evidenční číslo zadavatele: 1326
Datum zahájení: 16.12.2020
Nabídku podat do: 28.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Prohlídka místa plnění: 19. 1. 2021 se srazem dodavatelů v 10:00 hodin před střediskem Povodí Odry, státní podnik, Vernířovice 24, Velké Losiny 788 15. GPS souřadnice: 50.0311642N, 17.1253761E.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zařízení pro vytápění objektu střediska Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích včetně změny paliva s přechodem z neekologického paliva (spalování hnědého uhlí) na ekologické (dřevní pelety) s kotlem v nejvyšší emisní třídě 5 včetně rekonstrukce otopné soustavy a potřebných stavebních úprav v objektu střediska. Novým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je automatický kotel na spalování dřevních pelet o výkonu 13,5 - 45 kW včetně nutných instalací měření a regulace, akumulační nádoby o objemu 1000 l, bivalentního zásobníku pro přípravu teplé vody na 500 l, oběhových čerpadel, elektrické instalace umístěné v samostatném technickém prostoru. Zdroj tepla bude řízen regulátorem v dodávce kotle, který zajistí bezobslužný provoz zdroje tepla včetně vzdálené správy přes PC. Nový rozvod topné vody v objektu je navržen dvoutrubkový větevnatý s vedením pod stropem 1. NP a dále nad podlahou nad sebou pod otop. tělesy částečně v 1. NP a zcela ve 2. NP. Otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová tělesa se spodním přípojem a integrovanou ventil. vložkou včetně instalované kapalinové termostatické hlavice. V místě technického zázemí, kde bude umístěné nové zařízení, se provede zastropení snížené části, vyspravení omítek, výměna dveří a vyrovnání podlahy cementovým potěrem. Nově bude zřízen sklad pelet vyčleněním prostoru v sousedním skladu zahradního nábytku o teoretickém objemu 25 m3. Sklad paliva bude vystavěn pomocí ocelové konstrukce a OSB desek za dodržení podmínek stanovených statickým posudkem a požární a bezpečnostní řešení. Palivo bude dopravováno ze skladu pneumatickým dopravníkem s vyrovnávací nádrží. Většina stávajícího zařízení pro vytápění bude demontována bez dalšího využití.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy