Veřejná zakázka: Jizera, Buřany, kácení hav. stromů LB, ř.km. 131,200 - 131,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15089
Systémové číslo: P21V00000157
Evidenční číslo zadavatele: 711210027
Datum zahájení: 16.02.2021
Nabídku podat do: 02.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jizera, Buřany, kácení hav. stromů LB, ř.km. 131,200 - 131,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 16 ks určených dřevin s průměrem kmene 15 - 60 cm (měřeno 1,3 m nad zemí) a 30 m2 zapojeného porostu v předmětném úseku dlouhém cca 100 m. Dřeviny určené k odstranění jsou na kmeni označeny reflexní oranžovou barvou. Kácení bude provedeno směrově do koryta toku s následným přetažením korytem na místo manipulace, které se nachází na soukromých pozemcích na p.p.č. 1349 a 1350 v k.ú. Buřany. Na těchto pozemcích se v současné době nachází deponie zemních materiálů. Přístup na tyto pozemky bude předjednán zadavatelem, přesný termín vstupu bude vlastníkovi popř. provozovateli před zahájením prací oznámen zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 89 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky