Veřejná zakázka: „VD Letovice- rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů – koordinátor BOZP“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15120
Systémové číslo: P21V00000188
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 16.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „VD Letovice- rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů – koordinátor BOZP“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výkon koordinátora BOZP v souladu a v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky