Veřejná zakázka: Laboratorní přístroj LC-MS 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15189
Systémové číslo: P21V00000257
Evidenční číslo zadavatele: 1338
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009148
Datum zahájení: 15.03.2021
Nabídku podat do: 16.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laboratorní přístroj LC-MS 2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
38433100-0 - Hmotnostní spektrometry
38432200-4 – Chromatografy
51430000-5 - Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového laboratorního přístroje – sestavy LC-MS (kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem) včetně autosampleru, řídícího a vyhodnocovacího zařízení včetně příslušenství, výbavy a v provedení specifikovaném v Příloze č. 1 – Technické podmínky dodávky.

Předmět plnění veřejné zakázky dále tvoří:
• výbava a příslušenství včetně montáže a instalace dle Přílohy č. 1,
• doprava předmětu koupě do sjednaného místa plnění,
• instalace, montáž a zprovoznění přístroje (včetně nákladů s tím spojených) na určeném místě plnění včetně dodání instalačního protokolu,
• seznámení personálu zadavatele s obsluhou a údržbou přístroje,
• zaškolení 2-3 osob zadavatele v rozsahu minimálně 3 pracovních dní, tj. 24 hodin za 3 pracovní dny (1 hodina=60 minut; za jeden den 8 hodin) v místě instalace přístroje (veškeré náklady spojené se zaškolením, vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství hradí dodavatel),
• podpora při zavádění metod,
• protokolární předání přístroje včetně předání úplné technické dokumentace nutné k převzetí a užívání přístroje (instalační protokol, návod k použití, obsluze a údržbě v českém nebo anglickém jazyce v tištěné verzi anebo v datové podobě na přenosném médiu (např. CD/DVD ROM/USB flash disk)), předávací protokol (s položkovým seznamem), kde budou uvedeny výrobní/sériová čísla jednotlivých položek. Pokud přístroj nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní měření, pak taky kalibrační list, validační protokol apod.,
• instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů, předmět realizované veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy ČR,
• dodávka originální zákaznické dokumentace výrobce (veškeré technické listy zařízení, „datasheety“ apod.), ze které bude patrné doložení všech požadovaných technických parametrů v minimální požadované technické specifikaci,
• likvidace odpadu vzniklého při dodání,
• nepřipouští se dodávka repasovaného, demo nebo použitého přístroje. Zadavatel požaduje dodávku nového přístroje.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávacích podmínkách a přílohách zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 1 - Technické podmínky a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky a v Příloze č. 2 - Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy