Veřejná zakázka: Mostní prohlídky - předběžná tržní konzultace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 15244
Systémové číslo: P21V00000312
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 07.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mostní prohlídky - předběžná tržní konzultace
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je periodické provádění mostních prohlídek u mostů v majetku (správě) zadavatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a relevantními technickými normami (ČSN). Zadavatel předpokládá provádění hlavních i běžných mostních prohlídek u celkem 36 mostů, včetně zpracování mostních listů a zpráv o provedení mostních prohlídek. Zadavatel předpokládá, že s dodavatelem, který bude následně vybrán v rámci zadávacího řízení, bude uzavřena rámcová dohoda.
Předpokládá se, že doba realizace (doba, na kterou bude s vybraným dodavatelem uzavřena rámcová dohoda) bude nejvýše 48 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy