Veřejná zakázka: Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15247
Systémové číslo: P21V00000315
Evidenční číslo zadavatele: 5 - č - 2021; NZM/2021/450
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010011
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních prachotěsných regálových systémů pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav.
V betonových podlahách depozitářů jsou již zabudované kolejnice, které byly dodány v rámci původního výběrového řízení. Tyto kolejnice zadavatel požaduje použít pro osazení nových vozů. Dodavatel je před zahájením dodávky a instalace regálů povinen překontrolovat si rovinatost uložení kolejnic a jejich stávající stav. V cenové nabídce je dodavatel povinen ocenit případné nutné úpravy, např. broušení nebo povrchovou úpravu. Dále je dodavatel povinen vybavit regálové podvozky funkčními pojistkami proti převržení kompatibilními s těmito kolejnicemi.
Předmět plnění rovněž zahrnuje:
▪ dopravu předmětu plnění do místa plnění,
▪ instalaci předmětu plnění a uvedení předmětu plnění do provozu,
▪ odborné zaškolení zadavatelem pověřených osob v oblasti obsluhy předmětu plnění před předáním předmětu plnění zadavateli vč. prokázání funkčnosti dodaného předmětu plnění v rozsahu dle přílohy č. 1,
▪ opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny, instalované vzduchotechniky apod.),
▪ úklid místa plnění po dokončení realizace předmětu plnění.
V modulu posuvných a stacionárních regálů je požadován v rámci soupisu regálů stanovený počet úložných polic, s tím že jedna je vždy krycí policí. Regálový systém by měl být opatřen protiprachovým těsněním mezi jednotlivými vozy. Nosnost police: minimálně 100 kg na všechny hloubky. Nosnost jednoho modulu: minimálně 600 kg, přestavitelnost polic po 20 – 50 cm. Délka záruční doby minimálně 72 měsíců pro všechny součásti předmětu plnění.
Dodavatel je povinen dodat k předmětu plnění veškeré potřebné součásti a instalační materiál (příslušenství) zajišťující plnou funkčnost předmětu plnění.
Samotný regálový systém by měl být namontován na podvozky, které se pohybují po kolejích. Důležitá je možnost samostatného nastavení parametrů regálového systému z každé strany podvozku. Vozy by měly být oboustranně využitelné s regálovou nástavbou.
Neposuvné vozy budou umístěny na soklu tak, aby výškově odpovídaly posuvným regálům.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v popisu regálového systému a soupisu regálů – výkaz, které tvoří přílohu č. 1 této dokumentace.
Výchozím podkladem pro poskytnutí shora uvedených dodávek je dále půdorysné rozmístění regálů, řezy posuvnými vozy a řezy stacionárními regály, které tvoří rovněž součást přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

NIPEZ
39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
39151100-6 Regály
92521210-4 Ochrana exponátů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 743 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky