Veřejná zakázka: Přítoky Bělé, sekání upravených částí DVT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 15250
Systémové číslo: P21V00000318
Evidenční číslo zadavatele: 722210112
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přítoky Bělé, sekání upravených částí DVT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je strojní mulčování, ruční sečení travních porostů a odstranění mladých jednoletých náletových dřevin a pařezových výmladků rostoucích v průtočných profilech upravených koryt DVT a na pozemcích koryt v majetkové správě Povodí Labe, státní podnik. V plochách, kde bude prováděna údržba strojním mulčovačem, bude vzniklá hmota ponechána na místě. V úsecích, kde nebude možné provádět strojní mulčování, bude provedeno osečení křovinořezem včetně úklidu a likvidace vzniklé hmoty. Maximální výška strniště bude 10 cm. Zakázka je plánována na dobu 3 let v období od roku 2021 až 2023. Sekání bude provedeno 1x ročně za vegetační období. Celkem se jedná o 127 380 m2/rok.
Technologii sečení si určí zhotovitel, dle jeho technických možností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky