Veřejná zakázka: Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15251
Systémové číslo: P21V00000319
Evidenční číslo zadavatele: 722200120
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je strojní mulčování, ruční sečení travních porostů a odstranění mladých jednoletých náletových dřevin a pařezových výmladků rostoucích v průtočných profilech upravených koryt VVT a na pozemcích koryt v majetkové správě Povodí Labe, státní podnik. V plochách, kde bude prováděna údržba strojním mulčovačem, bude vzniklá hmota ponechána na místě. V úsecích, kde nebude možné provádět strojní mulčování, bude provedeno osečení křovinořezem včetně úklidu a likvidace vzniklé hmoty. Maximální výška strniště bude 10 cm. Posekány budou svahy koryt vodních toků až po vodní hladinu a úzké pruhy do 1 m šíře mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky a břehovou hranou koryt vodních toků. Zakázka je plánována na dobu 3 let v období od roku 2021 až 2023.
Údržba koryt vodních toků bude provedena 2x za vegetační období. První seč bude provedena v termínu do 15.7. Druhá seč v termínu do 30.9. Výjimkou je lokalita Kněžná, Rychnov nad Kněžnou, kde je nutné první seč provést v termínu do 20.6. daného roku.

Celkem se jedná o 142 040 m2/rok (71 020 m2/1seč).
Technologii sečení si určí zhotovitel, dle jeho technických možností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou
 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy