Veřejná zakázka: A: Běžné OOPP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 15425
Systémové číslo: P21V00000493
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Osobní ochranné pracovní prostředky: 2021 – 2023
Datum zahájení: 03.06.2021
Žádost o účast podat do: 07.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: A: Běžné OOPP
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Na základě smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bude vybraný dodavatel zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží nad rámec specifikace ochranných pracovních prostředků uvedené v zadávacích podmínkách.
Podrobné členění jednotlivých ochranných pracovních prostředků, parametry jednotlivých položek, předpokládaná spotřeba jsou uvedeny v „Specifikaci předmětu plnění".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy