Veřejná zakázka: VD Nové Mlýny - opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. - plovoucí ostrovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15552
Systémové číslo: P21V00000620
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020232
Datum zahájení: 03.06.2021
Nabídku podat do: 15.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Nové Mlýny - opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. - plovoucí ostrovy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Úkolem dodavatele je navrhnout, vyrobit, ověřit funkci a instalovat plovoucí železobetonové pontony sloužící jako hnízdiště pro ptáky s funkcí ochrany stávajících zemních ostrovů před vlnami (funkce vlnolamů). Pontony budou tvořit sestavy, které budou v předmětné lokalitě ukotveny flexibilně pod vodní hladinou ke dnu. Celková plocha pontonů 594 m2.
Sestava 1: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 75 m a min. šířky 3 m v oblasti Deponií
Sestava 2: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 75 m a min. šířky 3 m v oblasti Deponií
Sestava 3: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 30 m a min. šířky 3 m v oblasti Písky
Součástí zakázky je i dodání všech podkladů: vývojové zprávy, výpočty, inspekční zprávy, protokoly, revize, vydání Osvědčení plovoucího zařízení Státní plavební správou pro jednotlivé sestavy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy