Veřejná zakázka: Jevíčka, k.ú. Lázy - oprava opevnění v ohrázovaném úseku toku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15723
Systémové číslo: P21V00000791
Datum zahájení: 19.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jevíčka, k.ú. Lázy - oprava opevnění v ohrázovaném úseku toku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v sanaci pravého břehu dosypáním nátrže vhodnou zeminou a opevněním poškozeného břehu kamennou rovnaninou, tak aby byl dodržen projektovaný profil toku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 111 435 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy