Veřejná zakázka: VD Želivka - ochranná opatření OP VN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15747
Systémové číslo: P21V00000815
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 11.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Želivka - ochranná opatření OP VN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v dodání a osazení technických opatření souvisejících s ochranou vodárenské nádrže Švihov na Želivce.
Stavba zahrnuje tři druhy opatření k vymezení ochranného pásma a to umístění výstražných informačních tabulí v linii hranice ochranného pásma, dopravního značení na příjezdových cestách do ochranného pásma a umístění závor proti vjezdu do ochranného pásma. Součástí plnění je také odstranění značení pozbývající platnosti

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 992 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy