Veřejná zakázka: VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 15848
Systémové číslo: P21V00000915
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 19.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dokumentace se zabývá doplněním stávající stavby o technologický prvek umožňující lepší manipulaci na vodním díle (VD).
Na obtocích spodních výpustí umístěných v armaturní komoře v hrázi vodního díla budou osazeny nové regulační plunžrové uzávěry s rozsahem průtoků od 10-300 l/s s elektrickým ovládáním jak z místa, tak z domku hrázného, montážní vložky a zavzdušňovací kusy DN 200 (pro každou komoru po jednom kusu).
Doplněním plunžrových uzávěrů o dimenzi DN200 se rozšíří možnosti manipulace a převádění vody v nízkých průtokových stavech bez nutnosti používat primární plunžrové uzávěry spodních výpustí o dimenzi DN1000, což má nezanedbatelný význam pro bezpečnou funkci celého vodního díla.
Projekt elektro řeší nahrazení a přemístění původního rozvaděče RM 1 pro pohony potrubních uzávěrů a kabeláž ve strojovně v hrázi objektu VD Jirkov novým rozvaděčem RM 1, při zachování stávajících funkcí a přenosů signálů do domku hrázného a zároveň doplnění ovládání 2 nových pohonů ve strojovně VD a úpravu rozvaděče RH1 na RP1 v DH. Dále bude v rozvaděči RP1 nově osazena místní řídící CPU jednotka, ethernetový switch a původní převodník Patton
(2-drát/ethernet). Pro napájení všech zařízení v RP1 bude osazen nový napájecí zdroj 24Vdc/2,5A.
Do/Z nového switche budou připojeny převodník Patton, dotykový panel, řídící jednotka, počítač v DH i možné internetové připojení. Počítač v DH bude nově dodán. Z řídící jednotky bude rovněž spojení RS485 do telematu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky