Veřejná zakázka: VD Mšeno II, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů,II.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 15972
Systémové číslo: P21V00001039
Evidenční číslo zadavatele: 711190028
Datum zahájení: 14.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Mšeno II, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů,II.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předložený záměr řeší údržbu břehového porostu vodního díla Mšeno (nádrž č.2) v intravilánu města Jablonec nad
Nisou. Navržená opatření vychází z doporučení zpracovaného dendrologického posudku předmětných stromů.
Posuzované stromy a konkrétní opatření se v rámci řešeného území nachází na obou březích nádrže č.2, podél
veřejné cesty situované okolo nádrže.
Navržená opatření vyplývají ze závěrů hodnocení stromů a stromových skupin zpracovaných v dendrologickém
posudku pro danou lokalitu a z doporučení orgánu životního prostředí (při místním šetření). Dendrologický posudek
byl zpracován z důvodu plnění povinností správce vodních toků při péči o břehové porosty v intravilánu a extravilánu
měst a obcí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 248 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky