Veřejná zakázka: Doubský potok, Minkovice, kácení hav. stromů, ř.km. 2,220 - 5,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15973
Systémové číslo: P21V00001040
Evidenční číslo zadavatele: 711210024
Datum zahájení: 14.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Doubský potok, Minkovice, kácení hav. stromů, ř.km. 2,220 - 5,900
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 21ks vzrostlých stromů (21 kmenů) a 20 m2
zapojeného porostu (křovin) do 10cm průměru kmene v předmětném úseku pro vytvoření únikového prostoru v
místě kácení. Odstranění křovin bude provedeno před kácením. Způsob kácení bude zvolen dle prostorových
možností daných charakterem lokality. Stromy nakloněné nad komunikaci nebo přilehlé nemovitosti budou
odstraněny postupným kácením se shozem větví v případě volné dopadové plochy nebo spouštěním v případě
překážky v místě dopadové plochy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 265 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky