Veřejná zakázka: Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000038
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P14V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 5103/2010-16220
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.03.2010
Nabídku podat do: 18.03.2010 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Analýza změn ve vývoji lesnických strategických dokumentů EU, resp. dokumentů souvisejících s lesním hospodářstvím. Zajištění a zpracování statistických dat a dalších informací pro vyhotovení podkladů v českém jazyce ke kompletaci „Trhové zprávy“ ve dvou verzích (tzv. Final Market Statement a tzv. Draft Market Statement) související s účastí ČR v programu práce Dřevařského výboru EHK OSN a Lesnického výboru FAO OSN a s informačními povinnostmi ČR ve vztahu k EU a dalším mezinárodním organizacím. Monitorování informací o implementaci nařízení Rady (ES) č. 2173/2005, o zavedení režimu licencí FLEGT v členských státech EU a hodnocení dopadů implementace nařízení na obchod se dřívím v ČR.
Shromažďování zahraničních lesnických statistik a dalších informací pro aktualizaci informační příručky „Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. Sumarizace a analýza poznatků z dostupných evropských zdrojů týkající se opatření na podporu mobilizace zdrojů dostupné biomasy pro zvýšení motivace malých i středních vlastníků lesa v ČR k uvádění jejich produkce na trh a pro řešení problémů omezujících dodávky biomasy (především dendromasy) pro energetické zpracování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky