Veřejná zakázka: VD Hubálov, havarijní oprava těsnícího prvku jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16029
Systémové číslo: P21V00001096
Evidenční číslo zadavatele: 111210035
Datum zahájení: 01.10.2021
Nabídku podat do: 11.10.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Hubálov, havarijní oprava těsnícího prvku jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu havarijního stavu konstrukce jezu, kdy byly zjištěny průsaky štěrkovým podložím pod sníženou levou částí jezového tělesa (vývěry dolní vody). Návodní stěna jezového tělesa byla v těchto místech vlivem dlouhodobého snížení hladiny vody (v souvislosti s jinou stavbou erodovaná), průchodem zvýšených průtoků došlo k odhalení jedné kaverny z horní vody a jedné kaverny z dolní vody. Havarijní obnovení těsnosti podložních vrstev a původního dřevěného těsnícího prvku bude zajištěno přetnutím průsakové cesty návodní ocelovou štětovou stěnou.
Štětovnice budou beraněny až do slabě propustného skalního podloží (délky 4,3 m, 3,9 m a 3,0 m). Prostor mezi stávajícím jezovým tělesem a touto štětovou stěnou bude vyplněn betonem (včetně vyplnění kaveren). Dále bude provedeno propojení těchto konstrukcí se stávajícím jezovým tělesem pomocí tyčových kotev délky 5 m. Po osazení budou zainjektovány kotvy kotevní směsí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky