Veřejná zakázka: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16094
Systémové číslo: P21V00001161
Datum zahájení: 12.10.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) na vodních dílech ve správě zadavatele, které jsou zařazené do II., III. a IV. kategorie. Povinnost a rozsah dohledu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.
Veřejná zakázka je rozdělena na části:
1. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. Kategorie
2. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy