Veřejná zakázka: Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16228
Systémové číslo: P21V00001295
Evidenční číslo zadavatele: 1419
Datum zahájení: 19.11.2021
Nabídku podat do: 30.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „zboží“) včetně nákladů na dodání do míst plnění zadavatele. Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v Příloze č. 1 – Seznam OOPP.

V Příloze č. 1 je uvedena předpokládaná spotřeba zboží za 2 roky. Skutečný objem odebraného zboží se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 875 504 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy