Veřejná zakázka: Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 16475
Systémové číslo: P22V00000100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018815
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 14.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných odborných poradenských, metodických a analytických služeb v oblasti implementace nové Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 platné od 1. 1. 2023 pro účely zemědělských informačních systémů (zemědělských registrů) LPIS (Land Parcel Information System), IZR (Integrovaný zemědělský registr), SZR (Společný zemědělský registr) a MZK (Mezisklad pro výsledky kontrol na místě a delegovaných kontrol) nezávislým externím dodavatelem s velkým důrazem na splnění podmínky nezávislosti vymezené v čl. 3 v závazném textu návrhu smlouvy (dále též „Smlouva), který tvoří přílohu č. 1zadávací dokumentace.
Podrobnosti předmětu veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a další podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu Smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor zemědělských registrů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy