Veřejná zakázka: Část 1 - Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření - svozová trasa č. 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16510
Jedná se o část veřejné zakázky: Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření - svozová trasa č. 1

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění denní přepravy vzorků tj. biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, léčiv, hygienických potřeb, krve, kadáverů a orgánů uhynulých zvířat po dobu platnosti Smlouvy o přepravě do 31.3.2025.
Stálá trasa pondělí – pátek, předpokládaný týdenní objem jízd 2100 km.
Místo plnění je sídlo zadavatele a Česká republika viz harmonogram svozové trasy.


Předpokládaná hodnota

  • 4 324 320 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky