Veřejná zakázka: Svoz a odstranění nebezpečného odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16997
Systémové číslo: P22V00000621
Datum zahájení: 08.06.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a odstranění nebezpečného odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje odvoz a bezpečné odstranění nebezpečného odpadu ze shromažďovacích míst (Státní veterinární ústav Jihlava, pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice), dále viz ZD. Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (dále viz ZD).
Zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na jednu část veřejné zakázky. Termín plnění 1.8.2022 - 31.8.2023.
Část A: Nebezpečný odpad v lokalitě Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Část B: Nebezpečný odpad v lokalitě Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • České Budějovice
 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární ústav Jihlava
 • IČO: 13691554
 • Poštovní adresa:
  Rantířovská 93/20
  58601 Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 197660

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku v listinné podobě v jednom vyhotovení je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na adrese zadavatele: Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, 58601 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy