Veřejná zakázka: Dodávka pamětí RAM pro VMware

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17009
Systémové číslo: P22V00000633
Evidenční číslo zadavatele: 1471
Datum zahájení: 10.06.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka pamětí RAM pro VMware
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
48820000-2 - Servery

Předmětem dodávky je 44 ks pamětí DELL SNPP2MYXC/64G, DELL AA799110. Bližší informace k technické specifikaci je uvedena v Příloze č. 1.

Informace zadavatele:
1. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny za zboží bylo poskytnutí tzv. náhradního plnění podle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, a to po celou dobu plnění smlouvy.
2. Nabídka účastníka bude min. obsahovat vyplněný návrh kupní smlouvy.
3. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. V případě shodnosti cen bude pro zadavatele rozhodné, která nabídka byla doručena v dřívějším termínu a čase.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to i bez udání důvodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky