Veřejná zakázka: DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta v ř.km 11,685 – 12,398

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17142
Systémové číslo: P22V00000766
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 19.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta v ř.km 11,685 – 12,398
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění převážné části stávajícího opevnění a jeho nahrazení novou dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonového lože, úprava vývarů a lokálně je navrženo zachování a doplnění kamenné rovnaniny s prolitím betonem a betonové monolitické plochy a objekty. V rámci úpravy budou vybudována nová přístupová schodiště.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 576 323 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy