Veřejná zakázka: VT Ohře – Stráž n/O – ÚBP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 17164
Systémové číslo: P22V00000788
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 06.06.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Ohře – Stráž n/O – ÚBP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jde o údržbu břehových porostů na VT Ohře v lokalitě Stráž nad Ohří na pravém břehu v ř. km 148,150 - 149,388. V rámci zdravotní probírky bylo na PB navrženo k odstranění 336 ks stromů a 200 m2 křovin. Zdravotní stav břehového porostu je zcela nevyhovující, přestárlý, proschlý, napadaný houbovými patogeny. V blízkosti se nachází železniční trať č. 140 Chomutov - Cheb. Vzhledem k charakteru lokality, omezenému přístupu a rozsahu akce se jedná o rizikové kácení. Kácení bude probíhat od října do 31.12.2022.
Dřevní hmota bude zhotovitelem odkoupena za smluvní cenu.

Předmětem zakázky je:
1. Kácení stromů, úrovňové seříznutí pařezů včetně odvozu využitelné dřevní hmoty - 336 ks
2. Odstranění křovin (200 m2) a větví stromů
3. Zabezpečení dráhy a vstupu na pozemky
4. Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty
5. Ošetření sousedních stromů, úklid

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky