Veřejná zakázka: IDVT 10182057, Světlá pod Ještědem, kácení havarijního stromu, ř. km 1,650

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17171
Systémové číslo: P22V00000795
Evidenční číslo zadavatele: 711220035
Datum zahájení: 26.07.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IDVT 10182057, Světlá pod Ještědem, kácení havarijního stromu, ř. km 1,650
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 1ks vzrostlého jasanu ztepilého o průměru kmene 165cm. Umístění stromu s přesahem koruny nad sousední nemovitosti, blízkost vrchního vedení NN, vrchní přípojky NN tažené skrz korunu i nedaleká místní komunikace neumožní realizovat pokácení stromu klasickým směrovým kácením, v tomto případě ani postupným kácením se shozem větví. Z těchto důvodů je navržena realizace postupným kácením s úvazem a spouštěním ořezaných větví. Postupné ořezávání koruny a následně i kmenu je možno realizovat stromolezeckou technikou, příp. vzhledem k dobré dopravní dostupnosti i za pomoci mobilní plošiny. Dřevní hmota z ořezaných větví průměru do 10cm bude v místě nadrcena a drť bude odvezena a
zlikvidována zhotovitelem prací dle platné legislativy. Doklad o likvidaci bude předán zástupci objednatele. Dřevní hmota z kmenů a větví nad 10 cm průměru bude deponována na pravobřežních pozemcích p.č. 783/2 a 1310/3 v k.ú. Světlá pod Ještědem ve vlastnictví obce. Souhlas s přechodným uložením dřevní hmoty byl s obcí projednán zástupcem objednatele. Uložená dřevní hmota nesmí zasahovat do přilehlé místní komunikace a nesmí omezovat rozhledové poměry na komunikaci. Dřevní hmota bude srovnána do stabilních měřitelných figur a po dokončení prací bude protokolárně předána zástupci objednatele. Po dokončení prací budou všechny využívané plochy uklizeny po přesunu dřevní hmoty a drcení větví, koryto vodního toku bude vyčištěno od zbytků popadaných větví.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 122 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy