Veřejná zakázka: Pojištění movitého a nemovitého majetku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17507
Systémové číslo: P22V00001131
Evidenční číslo zadavatele: 8/2022
Datum zahájení: 10.11.2022
Nabídku podat do: 22.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění movitého a nemovitého majetku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví státu, se kterým má zadavatel příslušnost hospodařit, a to v následujícím rozsahu:
• živelné pojištění
• pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
• pojištění pro případ vandalismu
• pojištění elektronických rizik
• pojištění strojních rizik
• pojištění přepravy a výstavy

Podrobná specifikace požadovaných služeb je vymezena ve Výzvě k podání nabídky a její příloze č. 1 - Pojistný program.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky