Veřejná zakázka: Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17514
Systémové číslo: P22V00001138
Evidenční číslo zadavatele: 119170006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby "Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050".
Akce je rozdělena do 3 úseků.
Úsek č. 1 v ř.km 49,839 - 49,908 o celkové délce 69 m, kde je navržena nízká betonová zídka výšky 0,8 - 1,0 m obložena řádkovým zdivem a svahovými dlažbami o délce 6,25m.
Úsek č. 2 v ř.km 49,908 - 49,948 v celkové délce 40 m, kde dojde k vystavění zcela nové betonové zídky s kamenným obkladem výšky 1,0 m na betonový základ (1,2*0,8m) a nové svahové dlažby o délce 6,25 m.
Úsek č. 3 v ř.km 49,948 - 50,023 o celkové délce 75 m, kde dojde k zachování svahových dlažeb, které jsou v neporušeném stavu. V patě svahu bude vybudována nová zídka z lomového kamene tl. 400 mm na sucho.
Součástí akce je i náhradní výsadba v počtu 14-ti kusů stromů a 19-ti kusů keřů.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy