Veřejná zakázka: VD Brniště - odstranění sedimentu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17545
Systémové číslo: P22V00001169
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2022
Nabídku podat do: 25.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Brniště - odstranění sedimentu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění sedimentu z vodního díla Brniště v k.ú. Brniště na Brništském potoce v ř. km 1,8. Celková plocha nádrže činí 700 m2 a průměrná výška sedimentu dosahuje cca 0,4 m. Celkový odhad usazenin je 280 m3.
Skutečný objem vytěženého sedimentu bude zjištěn odečtem hodnot vzešlých z dvojího zaměření zdrže vodního díla za pomocí dronu před a po těžení.
Zaměření dronem zajistí objednatel.
V rámci veřejné zakázky bude hodnocena jednotková cena za 1 m3 vytěženého sedimentu. Výsledná cena za realizaci zakázky bude vypočítána jako násobek jednotkové ceny za m3 vytěženého sedimentu a skutečného, naměřeného množství vytěženého sedimentu.
Cena bude stanovena tzv. položkou s výhradou dle skutečného objemu vytěženého materiálu.
Položka s výhradou je stanovena na: těžení sedimentu vč. likvidace dle platné legislativy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky