Veřejná zakázka: VDN - záchranný archeologický výzkum 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17557
Systémové číslo: P22V00001181
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.11.2022
Nabídku podat do: 10.11.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VDN - záchranný archeologický výzkum 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona „O státní památkové péči“ č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. na pravém břehu vodního díla Nechranice v k. ú. Poláky, parcelní číslo 298/1 kde došlo řízeným poklesem hladiny vody v nádrži spravované objednatelem k odkrytí archeologické lokality.
Záchranný archeologický výzkum od kóty hladiny v nádrži 264,5 m n. m. a níže zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Přímé zadání na základě odsouhlaseného záměru MZe.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky