Veřejná zakázka: Geodetické služby 2023 – Rámcová dohoda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17605
Systémové číslo: P22V00001229
Datum zahájení: 07.12.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické služby 2023 – Rámcová dohoda
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění zakázky jsou geodetické služby různého charakteru, viz zadávací dokumentace - příloha - specifikace geodetických prací.
Zakázka se dělí na tři části dle oblastí, ve kterých budou geodetické služby realizovány.
Účastník je oprávněn podat nabídku do všech částí zakázky, nebo pouze do některých částí zakázky.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Na každou část zakázky bude uzavřena rámcová dohoda se třemi dodavateli, tzn. s dodavateli, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až třetím místě pro každou část zakázky.

V období platnosti rámcové dohody bude zadavatel zasílat dodavatelům (e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v rámcové dohodě) písemné výzvy (tj. objednávky).

Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis obsahu dílčího plnění (předmět plnění), termín dílčího plnění, cenu za dílčí plnění (pokud to charakter dílčího plnění umožní) a lhůtu pro akceptaci objednávky. Dodavatel bude povinen každou objednávku obratem nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vzniknou jednotlivé dílčí smlouvy, které se řídí podmínkami rámcové dohody.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy