Veřejná zakázka: VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17704
Systémové číslo: P23V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 239200004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002669
Datum zahájení: 17.01.2023
Nabídku podat do: 16.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova vnitřního technologického zařízení hydrostatického sektorového jezu. Technicky se jedná zejména o rekonstrukci potrubního systému jezu, při které budou ze systému odstraněna trojcestná šoupata spolu s jejich mechanickými zpětnými vazbami a nahrazena potrubím přímého plnění a prázdnění tlačných komor z horní do dolní vody osazeným regulovatelnými armaturami. Stávající mechanická zpětná vazba sektoru bude nahrazena zpětnou vazbou elektronickou realizovanou přímo z ASŘ jezu. Gravitační napájení tlačných komor bude pro manipulaci zachováno avšak jako sekundární manipulační systém. Primárním manipulačním systémem budou potrubí přímého plnění/prázdnění. V rámci komplexní obnovy budou provedeny obnovy všech ostatních potrubních součástí jezu – čerpací potrubí z tlačných komor, čerpání průsaků či dočerpávání vody do regulační nádrže. Součástí akce bude i rekonstrukce některých vybraných technologických zařízení na vlastních hradících tělesech vykazujících poruchy či nadměrné opotřebení.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 31. 01. 2023 v 10:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají v Roudnici nad Labem v prostoru pod silničním mostem na levém břehu Labe, adresa: ulice Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 90 673 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy