Veřejná zakázka: Dodávky na přepravu osob 2023 – II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 17817
Systémové číslo: P23V00000165
Evidenční číslo zadavatele: 1505
Datum zahájení: 14.03.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky na přepravu osob 2023 – II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle jednotlivých míst plnění (dodání) a s ohledem na různou technickou specifikaci jednotlivých dodávek, a to vzhledem k předpokládané účasti více dodavatelů.

Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že každý dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky. Podle § 101 odst. 3 zadavatel neomezil počet částí veřejné zakázky, které lze zadat jednomu dodavateli. Bližší technické podmínky dodávek jsou uvedeny v Přílohách č. 1-1 a č. 1-2 zadávací dokumentace.

Popis předmětu 1. části: 2 ks automobilů šestimístných pro VHP Ostrava
Předmětem této části je dodávka 2 ks nových dodávek šestimístných s maximální celkovou hmotností do 3,5 t v provedení 4x4. Bližší technické podmínky dodávky jsou uvedeny v Příloze č. 1-1 zadávací dokumentace.

Popis předmětu 2. části: 1 ks automobilu šestimístného pro DaÚ Lučina
Předmětem této části je dodávka 1 ks nové dodávky šestimístné s maximální celkovou hmotností do 3,5 t v provedení 4x4. Bližší technické podmínky dodávky jsou uvedeny v Příloze č. 1-2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy