Veřejná zakázka: Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17838
Systémové číslo: P23V00000186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.03.2023
Nabídku podat do: 13.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení díla Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí, spočívajícího zejména v opravě pravobřežní opěrné zdi, vše na významném vodním toku Morava, na pozemcích parc. č. 156 a 782/4 v k.ú. Řimice – vše v souladu a rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby, zpracovanou objednatelem a v souladu se zněním Sdělení k ohlášení udržovacích prací, vydaném Městským úřadem Litovel, odbor životního prostředí, ze dne 3. 3. 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 434 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky