Veřejná zakázka: VT Ašský potok - úprava opevnění a migrační zprůchodnění - PD (DSP/DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17947
Systémové číslo: P23V00000293
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 26.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Ašský potok - úprava opevnění a migrační zprůchodnění - PD (DSP/DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování PD na úpravu opevnění a migrační zprůchodnění vodního toku Ašský potok.
Úprava spočívá v odstranění prahů a stupňů ve dně v úseku ř.km 1,298 - 2,052 z důvodu zprůchodnění vodního toku. Jedná se celkem o 5 ks ve špatném technickém stavu, které již neslouží svému původnímu účelu. Stupně byly vybudovány ve 20. letech 20. století jako součást vodohospodářského řešení údolní nivy Ašského potoka ke vzdouvání vody pro závlahu případně pro využití vodní energie v mlýnech.

Součástí zadání je odstranění sedimentu a oprava opevnění koryta toku v úseku ř.km 1,298 - 2,052 (celkem cca 754 m). Stávající opevnění je tvořené štětováním. V ř.km 1,298 – 1,446 a 1,685 – 2,052 se předpokládá nahrazení jiným druhem opevnění (např. kamenná dlažba na "sucho", rovnanina). V ř.km 1,446 - 1,685 bude provedena pouze oprava štětovaného dna a štětovaných patek břehu doplněním chybějících prvků opevnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky